top of page

Annulering

Van zodra u een reservering bij ons maakt ,via eender welke weg of boekingskanaal, gaat u ook automatisch akkoord met ons reserveringsvoorwaarden

 

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, zal hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.

 

Bij annulering is huurder de volgende annuleringkosten verschuldigd:

 

15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor de begindatum van de huurprijs

50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3

 maanden voor de begindatum van de huurprijs.

70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2

 maanden voor de begindatum van de huurprijs.

100% van de huurprijs bij annulering vanaf 14 dagen  maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode.

 

Indien de huurder tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik meer van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

 

Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzicht van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijks is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.

 

Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde tenzij:

 

  • Deze gebreken bekend waren aan verhuurder bij aanvang van de huur

  • De gebreken op grond van een wettelijke verplichting zijn toe te rekenen aan de verhuurder

bottom of page